Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve roditelje polaznika u prvi razred osnovne škole da će i ove godine za njih biti osigurani besplatni udžbenici.

Ministarstvo je u ovogodišnjem Proračunu za ovu namjenu osiguralo 25.000 KM kako bi sve prvašiće početkom nove školske godine dočekali besplatni udžbenici na školskim klupama.

Isto tako, osigurani su udžbenici za djecu u stanju socijalne potrebe od II. do V. razreda na temelju podataka dobivenih od Centara za socijalni rad, a za tu namjenu osigurano je 22.500 KM.

Popis udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2015./2016. godini objavljen je na oglasnim pločama i web stranicama škola, kako bi se svi učenici mogli na vrijeme pripremiti za iduću školsku godinu.