Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije ove je godine osiguralo 545 besplatna kompleta udžbenika za sve polaznike prvog razreda osnovnih škola, kao i 397 kompleta udžbenika za učenike  2. – 5. razreda osnovne škole iz socijalno ugroženih kategorija.

U ovu svrhu je iz Proračuna Hercegbosanske županije izdvojeno nešto više od 50.000,00 KM.

Ministar Petar Galić rekao je da je Ministarstvo, sukladno Zakonu o Javnim nabavama, već započelo nabavu udžbenika prema broju upisanih učenika u školsku 2013.-2014. godinu i da će udžbenici, 2. rujna 2013. godine, kada počinje nova školska godina, dočekati učenike u školskim klupama.