Ministarstdvrticvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve roditelje (skrbnike) koji su prijavili djecu za besplatni program predškolskog odgoja i obrazovanja pod nazivom „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje“ da se predviđeni početak programa  7. studenog odgađa za ponedjeljaka 14. studenog 2016. godine.

Zbog ponovljenog Javnog poziva za prijam i upis djece u općini Livno, utvrđivanja konačnog broja djece i tehničke pripreme prostorija Ministarstvo je bilo primorano odgoditi početak realizacije besplatnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u svim općinama Hercegbosanske županije.

Ministarstvo obavještava roditelje (skrbnike) koji do sada nisu upisali djecu na Javni poziv da i dalje mogu to učiniti na lokacijama navedenim u Javnom pozivu, a sve dodatne informacije biti će pravovremeno objavljene.