Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, objavila je danas Javni natječaj za prijam vježbenika i volontera VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba, u rubrici  AKTIVNI NATJEČAJI službene web stranice Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com. a biti će objavljen i u Večernjem listu dana 28.08.2014.godine.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 04.09.2014. godine.