PISA – Programme for Internationala Student Assessment međunarodno je istraživanje i predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i prirodoslovne pismenosti. Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH u suradnji s obrazovnim vlastima i školama, a u njemu sudjeluje oko 7000 učenika iz 138 škola Federacije BiH, 70 škola Republike Srpske i 5 škola Brčko Distrikta BiH.

Istraživanje je opsežno i nije bazirano na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego je u prvom redu usmjereno na procjenu sposobnosti učenika za promišljanja, zaključivanja, te primjenu znanja i vještina na stvarne životne probleme.
PISA istraživanja provode se u trogodišnjim ciklusima, a cilj mu je pomoći zemljama sudionicima kod donošenja strateški odluka iz oblasti obrazovanja na temelju empirijskih, statističkih podataka o postignućima učenika. PISA rezultati ne utječu na ocjenjivanje učenika i nastavnika nego ukazuju na stanje u obrazovnim sustavima  i politici obrazovanja.

Rezultati učenika i škola ne procjenjuju se pojedinačno, već se prikazuju kao cjelokupna postignuća učenika na razini zemlje. Podaci PISA istraživanja pokazuju u kojoj mjeri obrazovni sustavi zemalja sudionica uspijevaju osigurati svojim učenicima stjecanje ključnih kompetencija i stvoriti preduvjete za cjeloživotno učenje. Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno sudjelovanje u društvu.

PISA istraživanja provode se od 2000. godine, a u njima od 2006. godine sudjeluju sve zemlje iz regije kojima se sada u sedmom ciklusu studije prvi put pridružuje i BiH. Škole se biraju metodom slučajnog uzorka.

U Hercegbosanskoj županiji testiranje PISA 2018 počinje u srijedu, 11. travnja 2018. godine u sljedećim školama:
– Gimnazija Marka Marulića Tomislavgrad 11. 12. i 13. travnja
– Srednja strukovna škola Tomislavgrad 11. travnja
– OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno 11. travnja i
– OŠ „Fra Miroslava Džaje“ Kupres 11. travnja.