zgradaU četvrtak, 26. studenoga 2015. godine u 9 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje i davanja mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja;
3. Razmatranje i davanja mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju imovinom privremeno ili trajno oduzetoj u kaznenom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine;
4. Razmatranje i davanja mišljenja na Uredbu o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe, zaštite prirode, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Razmatranje nacrta Memoranduma o tehničkoj suradnji – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne financijske pomoći JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade članovima Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Akcijskog plana Vlade Hercegbosanske županije 2015.-2018. godina;
11. Razmatranje prijedloga Zaključaka – putni troškovi;
12. Tekuća pitanja.