Vlada Hercegbosanske županije, na prijedlog Županijskog ministra unutarnjih poslova, na danas održanoj 53. sjednici, usvojila je prijedlog  Uredbe o obliku službene  policijske značke i službene policijske iskaznice  policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10. Uredba stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2023.-2025. godine.  U obrazloženju, između ostalog,  navedeno je kako ovaj dokument predstavlja svojevrsnu uvertiru za izradu proračuna i Dokumenta okvirnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje što u prvom redu podrazumijeva primarno upravljanje proračunskim prihodima u svrhu financiranja javnih rashoda.

Cjelovit dokument pogledajte na linku: Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ 2023.-2025.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Zaključak o prihvaćanju prijedloga Dinamičkog plana rada za nastavak izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina. Sukladno ranije potpisanom Ugovoru Plan je predložen od strane Instituta za građevinarstvo „ IG „ Banja Luka kao Nositelja izrade Plana.  Sam Plan bit će sastavni dio Programa i plana aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana Hercegbosanske županije i Smjernica za pripremanje i izradu Prostornog plana Hercegbosanske županije za period od 20 godina.

Vlada je dala suglasnost na Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava:  Naknada za zaštitu okoliša planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2022.godinu, koji je donesen od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.  Temeljem Javnoga poziva Programom je obuhvaćeno devet projekata (koliko ih je bilo i prijavljeno) u ukupnom iznosu 360.000,00 KM, kako slijedi:

 

r.br.

 

Podnositelj prijave

 

Naziv projekta

Odobreno          KM
1. Grad Livno Odvajanjem otpada do čistog grada 55.000,00

 

2. JP“ Komunalno“ d.o.o.  Livno Poboljšanje usluga selektiranog prikupljanja otpada opremanjem zelenih otoka 41.500,00
 

3.

 

Općina Drvar

Formiranje zelenih otoka na području općine Drvar  

40.000,00

 

4.

Javno komunalno poduzeće JKP Tomislavgrad Nabava vozila za prikupljanje komunalnog otpada  

55.000,00

 

5.

„ TABAK-plast „d.o.o. Tomislavgrad Alat za granulaciju plastičnih folija 41.500,00

 

 

6.

Općina Glamoč Nabavka kontejnera za prikupljanje selektivnog otpada 35.000,00
 

7.

Općina Kupres Formiranje zelenih otoka u općini Kupres 30.000,00

 

 

 

8.

 

JKP „Kupres“ d.o.o.

 

Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpada na području općine Kupres

 

30.000,00

 

9.

Općina Bosansko Grahovo Nabavka korištene radne mašine rovokopač-utovarivač ( kombinirka ) 32.00,00
                                                                                                 U K U P N O 360.000,00

 

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva na Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji. Razlozi za donošenje ovoga Programa su poticanje razvoja novoosnovanih poduzeća kroz dodjelu bespovratnih sredstava čime se doprinosi i ostvarenju cilja „Ubrzan ekonomski razvoj“ iz Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021. – 2027.  Sredstva za ovu svrhu planirana su Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu u proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije s ciljem poticaja industrijske proizvodnje, obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i subvencije kamata. Ukupno planirana sredstava za potpore gospodarstvu  iznose 800.000,00 KM, dok su za realiziranje samog Programa podrške osnivanju poduzeća planirana sredstva u iznosu od 72.000,00 KM.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke Županijskog ministarstva gospodarstva o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo ukupne snage 18×4,25 MW.  Resorna ministrica u Vladi HBŽ Dijana Puzigaća kazala je kako je predmet koncesije iskorištavanje solarnog potencijala u Hercegbosanskoj županiji u svrhu proizvodnje električne energije na području općine Bosansko Grahovo. Zahtjev za dodjelu koncesije Ministarstvu gospodarstva HBŽ podnijela je tvrtka „Promondis Energy“ d.o.o. Sanski Most.

Vlada je dala suglasnost Upravi za ceste HBŽ na Odluku o pokretanju postupka javne nabave radova izvanrednog održavanja i sanacije cesta u 2022. godini. Direktor Uprave za ceste Ivan Madunić tom prigodom je rekao da procijenjena vrijednost radova iz ove javne nabave iznosi 1.285.000,00 KM. Sredstva za financiranje predmetnih radova osigurana su u Proračunu HBŽ za 2022. godinu kod korisnika Uprava za ceste Hercegbosanske županije.