Konvencija o pravima djeteta usvojena je na Generalnoj skupštini UN-a na današnji dan 1989. godine. Konvencijom se zagovaraju prava djece, njihove potrebe i najbolji interes djeteta. Zahvaljujući pomoći UNICEF-a na području Hercegbosanske županije provode se određene aktivnosti na jačanju usluga za djecu i obitelji s djecom, kao što su usluge rasta i razvoja u Domovima zdravlja, predškolski odgoj, programi prevencije nasilja i inkusivnog obrazovanja u školama.

Konvenciju o pravima djeteta možete preuzeti OVDJE.