zgrada vladeU utorak, 24. svibnja 2016. godine u 11 sati održat će se 38. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 37. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Programa rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Programa rada za 2016. godinu Uprave za ceste Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Plana i programa zaštite, izgradnje rekonstrukcije i odražavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje rekonstrukcije i odražavanja javnih županijskih cesta u 2016. godini;
6. Razmatranje prijedloga Uredbe o građevinama i zahvatima u prostoru od značaja za Hercegbosansku županiju;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja;
8. Razmatranje Programa rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2016. godinu;
9. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera „subvencija za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
11. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
12. Razmatranje Plana i programa rada Ministarstva financija za 2016. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o potpori Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje – Ured župana Kupres;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za nadoknadu štete;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za pomoć za funkcioniranje Koalicije „Zajedno možemo“ Hercegbosanske županije;
19. Tekuća pitanja.