Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je srijeda, 1. ožujka 2017. godine (Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine), neradni dan u Hercegbosanskoj županiji sukladno sa Zakonom o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list RBiH“ broj: 9/95).

Taj dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.