(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Raspisan Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama Hercegbosanske županije

IMG_8583Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije raspisalo je Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

U Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu planirana su sredstva „Potpore zdravstvenim institucijama“ u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Raspodjela navedenih sredstava vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje dospjelih doprinosa iz zdravstvenog osiguranja zaključno sa 2015. godinom.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave.

Javni poziv za prijavu projekata/programa za raspodjelu sredstava namijenjenih za Potpore zdravstvenim institucijama utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za prijavu projekta/programa možete preuzeti OVDJE.

 

About Author

Connect with Me: