Livno, 21. 9. 2022. – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije s partnerima iz Hrvatske, BiH i Crne Gore provodi projekt Zdrava prehrana predškolske djece (HEPSC) u okviru programa IPA Cross – Border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.  Projekt provodi Dom zdravlja Bar s partnerima: Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 EUR, od čega je sufinanciranje EU 559.234,85 EUR.  Cilj projekta je poboljšanje prehrambenih navika i ukupnog zdravlja djece kroz podizanje svijesti o potrebi stjecanja zdravih životnih navika kod predškolske djece i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama.Projektnim aktivnostima u 2022. godini educirano je pet djelatnika zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije kroz 5 radionica. Održano je 26 radionica za 260 predškolske djece, 26 radionica za 260 roditelja, te su nabavljeni laptopi, didaktička oprema, tempere i blenderi za predškolske ustanove uključene u ovaj projekt. Dodatno je educirano 100 djece predškolske dobi te je analizirana energetska vrijednost i mikrobiološka ispravnost obroka, vode i briseva u izabranim predškolskim ustanovama. Za savjetovalište roditelja o zdravoj prehrani djece u Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije nabavljen je namještaj, informatička i laboratorijska oprema. Nabavljena je i aplikacija za planiranje zdrave prehrane koja omogućava izradu i analizu uravnoteženih jelovnika.  Aplikaciju je predškolskoj ustanovi „Pčelice“ Livno, kao jednoj od najvećih predškolskih ustanova u Hercegbosanskoj županiji na čelu s ravnateljicom Nadom Šimić, predstavio projektni tim Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije zajedno s ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije dr. Dianom Mamić.  Ovom prigodom ministar Momčilo Bajić predstavio je i druge rezultate ovog projekta, najavio daljnju modernizaciju laboratorijskih prostorija Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije od koje će, između ostalih, velike koristi imati i predškolske ustanove u našoj županiji. Do kraja projekta planirana je prezentacija aplikacije i drugim predškolskim ustanovama u  skladu s projektnom komunikacijskom strategijom. Također, u tijeku je i priprema provedbe projekta uvođenja bolničkog i poslovnog informacijskog sustava.      «Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije.» (HEPSC)