Danas je održana 99. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada razmatrala prijedlog o osnivanju Razvojne agencije Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja prijedloga usvojen je Zaključak kojim se definira potreba osnivanja Razvojne agencije Hercegbosanske županije i ovlašćuje državna službenica u Ministarstvu gospodarstva Ivana Šimić za poduzimanje aktivnosti na osnivanju i koordiniranju Razvojne agencije Hercegbosanske županije. Od Razvojne agencije se očekuje da pripremi i implementira razvojne projekte koji će se sufinancirati iz predpristupnih fondova EU, što bi se trebalo pomoći gospodarski razvoj Hercegbosanske županije. Potpisivanjem Protokola o suradnji između Hercegbosanske i Osječko-baranjske županije dogovoreno je da će naša županija koristi ured Osječko-baranjske županije u Bruxellesu. Riječ je o uredu koji ima funkciju promoviranja županije, lobiranja i uspostavljanja kontakata s prekograničnim partnerima što je preduvjet za pristup fondovima. Ovakav ured u BiH imaju jedino kanton Sarajevo i Republika Srpska.
Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Rebalans Proračuna Hercegbosanske županije prema kojem ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 31. 12. 2009. godine iznose 51.304.670, 00 KM što u odnosu na Rebalans Proračuna od 55.687.818,00 KM iznosi 92,13%, a u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka u 2008. godini manji su 10,86%. Rashodi i izdatci u 2009. godini iznosili su 52.692.370,00 KM što je u odnosu na Rebalans Proračuna izvršenje od 94, 62%, a u odnosu na izvršenje u 2008. godini 101, 74%.
Razmatrano je izvješće o izvršenju Plana Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine iznose 14.691.267,00 KM, a izvršeni su sa 24,19% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 39,23% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine.
Ukupno ostvareni prihodi bez primitaka, u prvom kvartalu iznose 12. 263.865,00 KM i izvršeni su sa 22, 74%, a veći su za 17,07% u odnosu na prihode u 2009. godini. Ukupno ostvareni rashodni i izdatci Proračuna Županije za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine iznose 11.395.154,00 KM, a izvršeni su sa 18,76% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni rashodi i izdatci manji su za 5,57% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prošle godine.