Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala Izvješće o radu za 2009. godinu i Program rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.Vlada je dala suglasnost Rješenje o imenovanju tročlanog povjerenstva za provedbu postupka prodaje poslovnih prostora u stambeno poslovnom objektu stradalnika Domovinskog rata koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu u Tomislavgradu u naselju Latice.

Vlada je dala suglasnost i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu MUP-a Hercegbosanske županije. Usvojene su i izmjene Uredbe za žalbe javnosti kojom se sukladno provođenju mjera štednje u Županiji broj članova Ureda koji je brojio pet članova u postojećoj Uredbi smanjio na tri člana. Ured zaprima žalbe bilo da su one podnesene od strane građana, ovlaštenih službenih osoba ili drugih djelatnika ministarstva. Ured obrađuje žalbe i obične slučajeve prosljeđuje odgovarajućim predstavnicima za pokretanje postupka, a u težim slučajevima samostalno odlučuje.

Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnih organizacijama Agenciji za privatizaciju za razdoblje od tri mjeseca u iznosu od 24.999,99 KM.

Razmatrana je i usvojena Odluka o rasporedu financijskih sredstava po osnovu šumskog doprinosa u iznosu od 327.837,28 KM, prikupljena po osnovi šumskog doprinosa u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine. Sredstava će se rasporediti na sljedeći način: općina Kupres 55.435,81 KM, općina Livno 11.384,29 KM, općina Tomislavgrad 8.537,75 KM, općina Glamoč 111.385, 59 KM, općina B. Grahova 40.686, 87 KM i općina Drvar 100.406, 98 KM.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju cijene lijekova sa Liste lijekova koje se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom utvrđena je cijena lijekova koje će Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije priznavati za lijekove utvrđene Odlukom o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2009. godinu odgođeno je iz proceduralnih razloga za sljedeću sjednicu Vlade.

Vlada je odobrila financijska sredstava Zavodu za javno zdravstvo u iznosu od 5.000 KM za provođenje dijagnostike bruceloze i 2.000 KM za nabavu cjepiva protiv bjesnoće.