Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog uredbe o šumama Hercegbosanske županije. Pravni temelj za donošenje uredbe sadržan je u Zakonu o Vladi Hercegbosanske županije u kojem je utvrđeno da Vlada Hercegbosanske županije može donositi akte opće pravne naravi, između kojih i uredbe. Kako je Zakon o šumama FBiH presudom Ustavnog suda FBiH proglašen neustavnim, na području primjene u FBiH i županijama u FBIH, dolazi do okolnosti koje na određeni način usmjeravaju Hercegbosansku županiji na iznalaženje konkretnog rješenja. Naime, prestankom važenja spomenutog federalnog zakona dolazi do pojave pravnog vakuuma – praznine, koja zbog nereguliranosti objektivno može prouzročiti stvarnu kako materijalnu tako i drugu štetu. To je razlog zbog kojeg se Vlada odlučila na usvajanje uredbe, a zbog svega navedenog riječ je o uredbi privremenog karaktera čiji je rok važenja 60 dana.

Ministri su na današnjoj sjednici upoznati i s radnom verzijom Zakona o šumama Hercegbosanske županije na kojem će i dalje raditi tim zadužen za izradu spomenutog zakona. Primjedbe i sugestije članovi trebaju dostaviti radnom timu kako bi se pristupilo izradi prednacrta zakona.