Danas je održana 92. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je vlada razmatrala i usvojila prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika Hercegbosanske županije. Pravni temelj za donošenje Uredbe sadržan je u odredbama Zakona o državnoj službi FBiH i odredbama Zakona o ostvarivanju ušteda u Hercegbosanskoj županiji. S obzirom da je spomenutim zakonom definirano da naknade za prijevoz na posao i s posla mogu iznositi do visine sredstava za te naknade isplaćene za prosinac 2008. godine umanjene za 10%, bilo je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Uredbe.

Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru izvješće o radu MUP-a Hercegbosanske županije za 2009. godinu.
Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje. Odlukom su odobrena sredstva u iznosu od 6.130,00KM osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji, za uplatu obračunatih doprinosa za MIO za razdoblje od 1. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1993. godine, za djelatnike škola Hercegbosanske županije koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Vlada je razmatrala i prihvatila Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu Orlovača u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji sa poduzećem “HB WIND” d.o.o. Livno

Vlada je razmatrala i uvažila Zahtjev za sufinanciranjem Centra za odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju „Nada“ Tomislavgrad. Način sufinanciranja centra bit će definiran Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2010. godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je podržala zaključke s koordinacije županijskih ministara poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji se odnose na problematiku gospodarenja šumama. Zaključeno je da se žurno pristupi izradi Zakona o šumama Hercegbosanske županije.
Razmatranje točaka 4. i 6. s današnjeg dnevnog reda odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.