Danas je održana 91. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Proračun za 2010. godinu planiran je u iznosu od 60.732.226, 00 KM i veći je od izvršenja Rebalansa proračuna u 2009. godini za 8.040.193,00 KM ili 15,26%.
Prvi proračunski zahtjev za financiranje tekućih i kapitalnih izdataka, svih korisnika županijskog proračuna, iznosio je 67.849.559, 00KM. Skupština Hercegbosanske županije, uz određene dopune i sugestije, dala je suglasnost na projekciju prihoda i primitaka koji su predloženi u nacrtu Proračuna. U skupštinsku proceduru upućen je prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu.

Vlada je razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2010. godinu. U Programu rada Vlade Hercegbosanske županije utvrđene su mjere koje će u okviru normativne, studijsko- analitičke i informativne djelatnosti pripremati i utvrđivati Vlada Hercegbosanske županije odnosno županijska ministarstva i uprave.

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Pravilnik o visini i načinu raspodjele prihoda uplaćenih za provođenje i polaganja ispita za vozače. Pravilnikom je propisana visina i način raspodjele prihoda uplaćenih za provođenje polaganja ispita za vozače motornih vozila.

U skupštinsku proceduru upućeno je Izvješće o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2009. godinu, Uprave za civilnu zaštitu i Ministarstva financija. Također, u skupštinsku proceduru upućen je i Financijski plan i Program rada za 2010. godinu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i program rada Uprave za civilnu zaštitu za 2010. godinu.

Po pitanju autentičnog tumačenja Odluke o visini naknade za rad u radnim tijelima (povjerenstvima, odborima, timovima, savjetima, koordinacijskim i tijelima i sl.) koje je od Vlade tražila Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije, Vlada je utvrdila da se spomenuta Odluka ne odnosi na Agenciju za privatizaciju jer se Agencija ne financira iz županijskog proračuna, što je sukladno Odluci o načinu financiranja Agencije za privatizaciju u FBiH.

Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopuna Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika Hercegbosanske županije iz proceduralnih razloga odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade,a razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva zbog bolesti ministra također je odgođeno za sljedeću sjednicu Vlade.