Danas je održana 90. sjednica Vlade na kojoj je Vlada dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za ceste Hercegbosanske županije, čija je osnovna djelatnost upravljanje regionalnim cesta Hercegbosanske županije, osiguravanje uvjete za njihovo održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju.
Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske županije za zaključivanje ugovora o zakupu prostorija.

Razmatrana su i izvješća radu za prošlu godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Nakon što budu razmatrana pojedinačna izvješća o radu i program rada za ovu godinu svih ministarstava i uprava, vlada će objedinjena izvješća o radu za 2009. godinu i program rada za 2010. godinu uputiti skupštini.

Razmatran je i usvojen prijedloga Zaključka o utvrđivanju dobivene suglasnosti na dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine na istražnom prostoru Čelebića općina Livno.