Jučer je održana 9. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatran prednacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu. Nakon opsežne rasprave, prijedloga i sugestija članova Vlade na prednacrt Proračuna, dogovoreno je da će se iste razmotriti i u  slučaju opravdanosti ugraditi u nacrt Proračuna koji će biti dostavljen i razmatran na sljedećoj sjednici.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članova županijskog Stožera civilne zaštite zbog postavljanja novog, odnosno razrješenja starog saziva Vlade Hercegbosanske županije, koji sukladno zakonskim propisima čine ovaj Stožer. Rješenjem je Vlada imenovala nove članove županijskog Stožera civilne zaštite.

Razmatrana su Izvješća o radu za 2013. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, te Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Prilikom rasprave o dodjeli koncesija na predloženu 10. i 11. točku najavljenog dnevnog reda Vlada je zauzela stav da ne prihvaća mišljenje za daljnje dodjele koncesija od strane Ministarstva  gospodarstva, te donijela Zaključak kojim se koncesija može samo i jedino dodijeliti na temelju raspisanog javnog tendera.

Donesena je odluka o subvencioniranju linije javnog prijevoza putnika na putnim pravcima Drvar-Bosansko Grahovo-Livno i Glamoč-Livno u oba smjera u iznosu od 50% redovne cijene prijevoza, te Odluka o odobravanju 5.000 KM iz Tekuće pričuve za nabavu lož ulja za potrebe Doma zdravlja Glamoč.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić upoznao je jučer članove Vlade s inicijativom da se u Hercegbosanskoj županiji osnuje Zavod za odgoj i obrazovanje. Nakon razmatranja predložene inicijative dogovoreno je da će se poduzeti konkretni koraci da bi se ovakva inicijativa realizirala i osigurali svi uvjeti za uspješno pokretanje i funkcioniranje samoga Zavoda.

Ministrica gospodarstva Anka Papak-Dodig informirala je Vladu o stanju stečajnog postupka nad tvrtkom Livtex d.o.o. Livno, dostavljenom od strane stečajnog sudca u Općinskom sudu u Livnu.

Na kraju, donesena je Odluka kojom daje suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranja Hercegbosanske županije, a najduže do 31. 3. 2014. godine.