Danas je održana 9. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je donesen Zaključak o usvajanju  Izvješća Županijskog povjerenstva za procjenu štete uzrokovane prirodnom nesrećom proglašenom dana 04. veljače 2012. godine, prema kojem je visina prouzročene štete procijenjena u iznosu od 2.204.000,00 KM. Na temelju toga Izvješća Vlada je donijela Odluku o davanju pomoći stradalim općinama kojima se djelomično saniraju štete uzrokovane prirodnom nesrećom.  S obzirom na visinu procijenjenu štete i činjenicu da su općine ove županije do sada u svrhu saniranja iste izdvojile ukupno 77.000,00 KM, a Vlada Hercegbosanske županije 90.000,00 KM, Vlada će podnijeti zahtjev za dodatnim sredstvima prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za rad članova Stožera civilne zaštite.

Usvojena je i u skupštinsku proceduru upućena Odluka o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriju Hercegbosanske županije. Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo te bivši predsjednik Povjerenstva za koncesije Mate Šiško je iznio informacije o stanju u oblasti koncesija u ministarstvu gospodarstva  koje su se proceduralno i nadzorno provodile i provode. Na temelju tih informacija Vlada je donijela Zaključak da se revidiraju svi potpisani Ugovori o koncesiji, obave razgovori s načelnicima općina te predloži daljnje postupanje zbog neispunjavanju ugovorenih obveza od strane koncesionara. Isto tako, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-166/11. od 16.10.2012. godine i odobravanju Studije izvodljivosti za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Bosansko Grahovo na lokaciji Derela.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića Livno i Pravilnik o vlastitim prihodima u Srednjoj školi Drvar.
Donesena je Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, te je imenovano Središnje popisno povjerenstvo.

Točke 2,4,12 i 13 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.