Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu u iznosu od 60.625.421,00 KM. Prihodi i primitci kao i izdatci u 2010. godini planirani su u istom iznosu od 60.625.421,00 KM. Nacrt Proračuna za 2010. godinu od Rebalansa proračuna u 2009. godini veći je za 4.937.603,00 KM ili za 8,87%. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Vlada je razmatrala program rada za 2010. godinu Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nacrt Plana prihoda i rashoda za 2010. godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

U skupštinsku proceduru upućen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezima Hercegbosanske županije. Vlada je dala suglasnost za imenovanje Miroslava Ćurića, profesora zemljopisa za ravnatelja Srednje ekonomske škole u Livnu na mandatni period od četiri godine.