Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost za imenovanje Joze Mašića, profesora hrvatskog jezika i književnosti iz Tomislavgrada, za ravnatelja Gimnazije u Tomislavgradu na mandatni period od četiri godine.

Usvojena je Odluka o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi vjetorpotencijala i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje „HB WIND“ d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja okoliša u cilju dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vjetorenergije na lokalitetu Orlovača, na području općine Livnu s ciljem izgradnju vjetrofarme.

Vlada je usvojila i Odluku kojom se utvrđuje akontacija bruto i neto osnovice za obračun plaće za korisnike Proračuna za mjesec siječanj 2010. godine na razini osnovice za prosinac prošle godine, te Odluku o isplati toplog obroka za siječanj u iznosu od 8 KM po radnom danu.
Također, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje članova Policijskog odbora MUP-a. Prema Odluci za predsjednika Policijskog odbora imenovan je Milan Juranić, a za članove Sabina Čitak i Žan Boban.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, a u skupštinsku proceduru je upućen Program rada za 2010. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.