Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu plaća za prosinac 2009. godine u iznosu kao za studeni prošle godine, a usvojena je i Odluku o utvrđivanju osnovice za topli obrok za prosinac u iznosu od 8 KM po danu. Također, Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli financijskih sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, kako bi se mogla realizirati isplata plaća. Na sjednici je usvojen i Program rada Ministarstva financija za 2010. godinu.

U sklopu realiziranja projekta osnivanja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 50.000 KM za provedbu konkurentskog postupka javnih nabava sljedećih usluga: izrada studije izvodljivosti Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije i izradu investicijskog programa Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala prijedloge Pedagoškog standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava i usvojila Zaključak, kojim zadužuje Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa da simulacijom primjene predloženih pedagoških standarda sačini analizu postojećeg stanja, mrežu škola, broja uposlenih, broja učenika, opremljenost škola i zatraži mišljenje od općinskih vijeća, te nakon urađene simulacije Vladi prezentira činjenično stanje. Analiza bi trebala pokazati hoće li primjenom navedenih standarda doći do racionalizacije školstva, bolje opremljenosti škola i financijskih ušteda.

Vlada je imenovala Povjerenstvo za izradu prednacrta Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije koje je obvezno najkasnije u roku od 60 dana pripremiti prednacrt teksta Zakona o upravnim pristojbama.

Usvojena je Odluka o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije tvornice tepiha „Topola“ d.o.o. iz Drvara i Odluka o visini naknade za godišnji odmor sucima i tužiteljima, a razmatranje točaka po rednim brojem 4. i 7. odgođeno je za sljedeću sjednicu zbog odsutnosti ministra gospodarstva.