Na današnjoj sjednici Vlada je uputila u skupštinsku proceduru Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine. Do donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, financiranje rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine vršit će se privremeno. Privremeno financiranje Hercegbosanske županije utvrđeno je u iznosu od 12.700.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županiji. Razlog donošenja novog popisa lijekova je usklađivanje novog popisa sa Listom esencijalnih lijekova, koja je objavljena u Službenim novinama FBiH. Također, Popis lijekova je proširen, stavljanjem na listu lijekova koji se najčešće traže, odnosno za koje se najčešće traži odobrenje od Povjerenstva za lijekova na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Također, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu i Odluka o izmjenama Odluke o utrošku sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu. Razlog za donošenje izmjena spomenutih Odluka je umanjenje sredstava Rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2009. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici sukladno Izvješću Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar donijela Rješenje o imenovanju Marijane Lončar i dr. Veseljka Perkovića na mjesto članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.