Danas je Vlada Hercegbosanske županije održala 8. sjednicu na kojoj je donesena Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete od elementarne nepogode (prostorni požari) u općini Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 51.302,00 KM.

Na prijedlog Županijskog ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih usvojen je nacrt Zakona o zaštiti na radu te je upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.
Vlada je danas  razmatrala i usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2013.-2015. godinu. Ove smjernice predstavljaju osnovu i plafon za izradu Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Također, usvojeno je Izvješće o neizvršenim a stvorenim obvezama za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije, te Plan aktivnosti Vlade Hercegbosanske županije koje će se poduzeti u tijeku 2012. godine i u narednoj 2013. godini po preporukama revizora.

Vlada je danas na zahtjev Županijskog ministarstva gospodarstva donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2012. godinu. Isto tako, donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije (Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i Bosansko Grahovo) u svrhu gospodarskog razvoja za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine. Prema ovoj Odluci iznos 150.000,00 KM raspoređen je na sve općine u jednakom iznosu i to po 25.000,00 KM.

Vlada je danas dala suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj ekonomskoj školi.

Točke 4, 7, 16 i 17 iz dnevnog rada odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.