Jučer je održana 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je donesena Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2020. godina, koju će Vlada Hercegbosanske županije provesti u sklopu UNDP –ovog projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Hercegbosanskoj županiji“. Shodno tome, dana je suglasnost na Sporazum o suradnji između Vlade i općina Hercegbosanske županije u području izrade same strategije, te je Rješenjem imenovana Radna skupinu koja će raditi na procesu izrade spomenute strategije razvoja.

Vlada je donijela Odluku o prijenosu udjela državnog kapitala Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ d.o.o. na JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar radi povezivanja navedenih društava u ovisno i vladajuće društvo. Ova Odluka biti će upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrana su Izvješća o radu za 2013. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostranog uređenja i zaštite okoliša i Uprave za ceste Hercegbosanske županije, te Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostranog uređenja i zaštite okoliša za 2013. godinu.

Dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za Zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Vlada je jučer donijela Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta. Ovo Povjerenstvo će provesti postupak javne nabave, utvrditi listu banaka koje ispunjavaju uvjete i o tome izvijestiti Vladu Hercegbosanske županije, a Vlada Skupštinu Hercegbosanske županije, koja će donijeti konačnu Odluku o kreditnom zaduženju.

Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, koji je bio najavljen za jučerašnju sjednicu, povučen je s dnevnog reda i o njemu će se raspravljati nakon usvajanja Proračuna za 2014. godinu.

7. točka dnevnog reda odgođena je za jednu od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.