Danas je održavanje redovite 7. sjednice Vlade HBŽ po utvrđenom dnevnom redu kasnilo zbog najavljenog prosvjeda Udruge poljoprivrednih proizvođača HBŽ. Razlog okupljanja prosvjednika ispred zgrade Vlade Hercegbosanske županije je umanjenje ukupnog iznosa za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji u Proračunu Hercegbosanske županije za 2012. godini sa 1.000.000,00 KM koliko je bilo osigurano u Proračunu za 2011. godinu, na 900.000. KM. Prije samog početka sjednice koje je bilo najavljeno za 9 sati, predstavnici Vlade na čelu s predsjednikom Vlade dr. Nedjeljkom Rimcem, primili su predstavnike navedene Udruge da bi saslušali njihove zahtjeve te pokušali iznaći rješenje. Na kraju je postignut dogovor da će Vlada donijeti Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2012. godinu kako je i predložena po dnevnom redu, a da će se sredstva na ime poticaja u iznosu od najmanje 100.000. KM isplatiti u siječnju naredne godine.

Predstavnici Udruge poljoprivrednih proizvođača HBŽ su zahvalili na prijemu i iskazali zadovoljstvo postignutim dogovorom.

Nakon toga sjednica je nastavljena te je usvojen Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2012. godinu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

U sklopu procedure izrade i usvajanja Prostornog plana Federacije BiH, a na zahtjev Skupštine Hercegbosanske županije, Vlada je formirala Savjet prostornog plana HBŽ od kojeg se tražilo davanje stručnog mišljenja, primjedbi, prijedloga i sugestija na Prijedlog Prostornog plana Federacije BiH. Danas je Vlada razmatrala to Mišljenje koje je Savjet prostornog plana sačinilo te ga je kao takvog uputila u skupštinsku proceduru.
Vlada je danas imenovala Povjerenstvo za izbor članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije.

Na zahtjev resorne ministrice Anke Papak-Dodig, Vlada je donijela Odluku o odobrenju Ministarstvu gospodarstva da aplicira na Četvrti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Programa za Jugoistočnu Europu s projektom SNAP-SEE, te Odluku o odobrenju Ministarstvu gospodarstva da aplicira na Drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Programa IPA Jadranska suradnja s projektom akronima CAN.

Vlada je danas razmatrala Zapisnik o provedbi natječaja za imenovanje Županijskog javnog pravobranitelja za područje Hercegbosanske županije, te je donijela prijedlog Odluka o imenovanju Serafina Kelave za Županijskog javnog pravobranitelja. Ovaj prijedlog Odluke upućen je u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Također, razmatrano je, te upućeno u skupštinsku proceduru Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2011. godinu i Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.

Danas je donesena  Odluka o usvajanju Program utroška sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 100.000. KM „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 400.000. KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i Odluku o odobravanju Elaborata o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za korištenje zimskog, turističkog i sportsko-rekreacijskog centra, na lokaciji „Čajuša“ (ski-staza, ski liftova i ski-vučnica) općina Kupres.

Vlada je donijela i dvije Odluke o uplati osnovnog duga neuplaćenih poreza i doprinosa za period 2000.-2005. godine i to djelatnicima MUP-a u iznosu od 1.073.136,71 KM i djelatnicima uposlenim u osnovnom i srednjem školstvu u iznosu od 3.372.393,24 KM.