Na danas održanoj 6. sjednici Vlade Hercegbosanske županije razmatran je prednacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji. Isti je utvrđen u formi nacrta, te je kao takav upućen u Skupštinu na daljnje postupanje.

Vlada je danas zbog isteka mandata donijela Odluku kojom je razriješila članove Nadzornog odbora RU „Tušnica“ d.o.o. Livno, te Odlukom imenovala novog privremenog predsjednika i članove Nadzornog odbora ovoga poduzeća na razdoblje od 3 mjeseca. Isto tako, donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor Nadzornog odbora RU „Tušnica“ d.o.o. Livno, Odluka o određivanju posebnih uvjeta za izbor i imenovanje članova ovoga Nadzornog odbora, te je doneseno Rješenje o imenovanju Povjerenstva koje će provesti izbor članova Nadzornog odbora ovog poduzeća.

Ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Mario Lovrić podnio je Vladi Izvješće o radu svoga ministarstva za 2013. godinu, a ministrica gospodarstva Anka Papak – Dodig Informaciju o stanju gospodarskog društva „Delma“ d.o.o. Tomislavgrad. Ministrica je upoznala članove Vlade s trenutnim stanjem, poduzetim radnjama, sljedećim aktivnostima, pravnim statusom kao i o problemima i zaprekama u radu, a sve s ciljem rješavanja statusa javnog gospodarskog društva „Delma“ d.o.o. Tomislavgrad.

Kao naknadno uvrštena točka u dnevni red ove sjednice usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na predloženi paket podrške ILDP-a u procesu izrade strategije razvoja Hercegbosanske županije. Naime, ovdje je riječ o projektu UNDP-a koji se odnosi na izradu strategije razvoja županije na razdoblje 2014.-2020. godina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 40.000 $, a financijski doprinos Hercegbosanske županije ovome projektu iznosi 10.000 $.