Na 5. sjednici koja je održana danas 6. veljače 2014. godine, Vlada je donijela Zaključak kojim povlači prijedlog Zakona o šumama Hercegbosanske županije upućen u Skupštinsku proceduru 27. lipnja 2013. godine i uz izmjena članaka 14, 44, 58, 66 i 68 ponovno ga, u formi prijedloga, šalje u Skupštinu na daljnje razmatranje.

Nakon što je Vlada na 3. sjednici imala primjedbe na kategorizaciju pojedinih putnih pravaca u Hercegbosanskoj županiji koje su prema Odluci Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o razvrstavanju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste trebale biti upućene Vladi Federacije na usvajanje, te primjedbe su prihvaćene od strane Federalnog ministarstva pa je Vlada danas donijela Odluku kojom se daje suglasnost na Odluku o razvrstavanju Javnih cesta u F BiH.

Danas je donesena Odluka kojom se daje ovlaštenje predsjedniku Branku Ivkoviću da u ime Vlade potpiše Memorandum o razumijevanju s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP). Potpisivanje ovoga Sporazuma omogućuje Vladi Hercegbosanske županije poduzimanje prvih koraka ka sprovođenju određenih zajedničkih aktivnosti na projektima koje UNDP provodi u Bosni i Hercegovini.

Ministar MUP-a Hercegbosanske županije Mario Lovrić iznio je danas Vladi Informaciju o stanju sigurnosti u 2013. godini na području MUP-a Hercegbosanske županije. Iznoseći rezultate o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i o stanju kriminaliteta na području naže županije zaključio je da je stanje sigurnosti u 2013. u Hercegbosanskoj županiji bilo stabilno i zadovoljavajuće. Isto tako, ministar Lovrić je upoznao članove Vlada s tužbama iz radno pravnog statusa djelatnika MUP Hercegbosanske županije, nakon čega je Vlade donijela Zaključak kojim zadužuje Županijskog javnog pravobranitelja da Vladi dostavi informaciju s prijedlogom mjera koje bi vodile ka rješavanju ove problematike, sa što manje implikacija na Proračuna Hercegbosanske županije.

Vlada je danas donijela Rješenje kojim Antu Džaju razrješuje s dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, zbog istovremenog članstva u drugom Upravnom vijeću druge Javne ustanove što je suprotno s uvjetima iz Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Za novog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županiji, pa do isteka mandata Upravnog vijeća ovoga Zavoda 28.12.2016. godine, imenovan je Tomo Dolić.
Točke pod rednim brojem 9 i 10 odgođene su za sljiedeću sjednicu Vlade