Na današnjoj 5. (petoj) sjednici Vlade Hercegbosanske županije ministar dr. Darko Horvat upoznao je članove Vlade sa prednacrtom Zakona o zaštiti na radu, te je rekao da je isti upućen općinama i javnosti na Javnu raspravu. Očekuje se da će nakon provedene Javne rasprave, te prikupljenih rezultata ovaj Zakon kao nacrt biti ponovno iznesen na Vladi. Također, ispred Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih predložen je nacrt Zakona o posredovanju pri upošljavanju Hercegbosanske županije, te je isti usvojen i upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je danas usvojila Uredbu o Uredu za žalbe javnosti kojom se uređuju nadležnosti, organizacijski status i sustav Ureda koji se nalazi u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.
Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Milorada Medarevića za ravnatelja Srednje škole Drvar, te Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Ante Kelave za ravnatelja Srednje strukovne škole Tomislavgrad.

Na Zahtjev Općinskog Vijeća Livno, a na prijedlog Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Livno.

Zbog isteka mandata članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije, Vlada je danas donijela Rješenje o razrješenju ovog Povjerenstva, te je sukladno tome donijela Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije i to na period od dva mjeseca.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji Poljane i Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određivanju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem „DŽE-CO“ d.o.o. Livno.

Točke pod rednim brojem 10 i 11 odgođene su za slijedeću sjednicu Vlade.