Danas je Vlada Hercegbosanske županije održala 4. sjednicu na kojoj je donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade za 2014. godinu u općini Glamoč, a vrijednost boda određena je u visini od 0,025 KM.

Razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu, dok Statut ovoga Zavoda, koji je bio predložen na današnjoj sjednici, nije usvojen. Naime, zbog određenih primjedbi na predloženi Statut, zatraženo je od ravnatelja Županijskog Zavoda za zapošljavanje Ante Omazića da se iste ugrade u predloženi Statut i da se kao takav dostavi Vladi na usvajanje za sljedeću sjednicu.

Vlada je donijela Odluku kojom razrješuje Jozu Mešića s mjesta ravnatelja gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, te Odluku kojom imenuje Antu Kutlešu novim ravnateljem ove gimnazije, isto tako na mandatni period od četiri godine.

Danas je donesena i Odluka kojom se daje suglasnost na Sporazum o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno-obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije