Danas je održana 4. sjednica na kojoj je Vlada usvojila i uputila u skupštinsku proceduru Financijski plan Županijskog zavoda za upošljavanje za 2012. godinu. Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javih županijskih/regionalnih cesta u 2012. godini Uprave za ceste Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju odobrenja za raspisivanje javnog natječaja za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije te Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.

Zbog smrti člana Školskog odbora SSŠ Tomislavgrad Vlada je donijela Odluku o razrješenju istog te Odluku o imenovanju Stanka Čambera za novog člana Školskog odbora ove škole.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te suglasnost na Statut Sveučilišne kliničke bolnice Mostar koji je upućen u skupštinu na daljnje postupanje.

Zbog otvaranja stečajnog postupka IGM CIGLANE Grahovo d.o.o. Bosansko Grahovo, koja s Vladom Hercegbosanske županije ima sklopljen Ugovor o koncesiji, a na prijedlog resornog ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Zaključak o proglašenju nevažećim Ugovora o koncesiji s navedenom tvrtkom
.
Nakon određenih korekcija postojećih kriterija, Vlada je donijela Odluku o bližim kriterijima za imenovanja u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Hercegbosanske županije i u upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i Odluku o bližim kriterijima za imenovanje u upravno vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i o posebnim uvjetima za izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Točke 8,11 i 12 iz dnevnog reda odgođene su za slijedeću sjednicu Vlade.