Jučer je održana 37. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je utvrđen nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu u iznosu od 72.446.383,00 KM i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Oba nacrta zakona biti će upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Vlada je razmatrala i usvojila Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za zdravstveno osiguranje, te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Uprava za civilnu zaštitu, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije podnijeli su izvješća o radu za 2014. godinu. Ova izvješća biti će sastavni dio Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014. godinu, koje će kao takvo  biti upućeno u Skupštinu na daljnje razmatranje.

Predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave izbora izvođača radova za dovršetak zgrada stradalnika Domovinskog rata u Livnu i Tomislavgradu Neda Radoš, podnijela je članovima Vlade Izvješće izvršenih aktivnosti, te plan i raspored za okončanje poslova s vremenskim rokovima. Prema njenim riječima, okončanje radova na spomenutim objektima očekuje se do kraja građevinske godine.

Razmatran je i utvrđen Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu, kao i Odluka o izvršenju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, koji će biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Vlada je odnijela Odluku o dopuni Plana prijema vježbenika/volontera više stručne spreme (VŠS) i srednje stručne spreme (SSS), koji pored planiranog broja vježbenika/volontera predviđa primanje određenog broja osoba s tjelesnim nedostatcima sukladno posebnim propisima koje imaju prednosti pri upošljavanju.

Na kraju je Vlada Rješenjem imenovala članove Povjerenstava za utvrđivanje granica i redefiniranje zona zaštite Livanjskog polja po Ramsarskoj konvenciji i svih aktivnosti oko korištenja močvarnih područja u skladu s principima održivog razvoja u svrhu izrade i usvajanju Prostornog plana Hercegbosanske županije