Danas je održana 36. sjednica Vlade na kojoj je, nakon usvajanja Zapisnika s prošle sjednice, usvojen Zaključak kojim se u potpunosti podržava inicijativa i prijedlog Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije da se raskinu tri kupoprodajna ugovora iz domene privatizacije koja nisu izvršena sukladno privatizacijskim obvezama u svom pretežnom dijelu.

Dana je suglasnost Povjerenstvu sastavljenom od djelatnika Doma zdravlja Glamoč da provede postupak nabave sanitetnog vozila i peći na pelet u ovome Domu zdravlja, kao i suglasnost Slavici Jeleč, zaposlenici Doma zdravlja Glamoč, da vodi postupak pregovora s Poreznom upravom Federacije BiH, odnosno Poreznim uredom u Livnu oko izmirenja nastalih dugovanja.

Vlada je Odlukom dala suglasnost na imenovanja dr. Diane Mamić, specijalistice epidemiologije, ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije na razdoblje od 4. godine te donijela Odluku o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH iz Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka kojom se stavlja izvan snage Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća odbrane i Izvješće o radu Policijskog odbora Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli novčanih sredstava između Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i nižih potrošačkih jedinica ovoga Ministarstva, kao i Odluku o preraspodjeli novčanih sredstava sukladno Odluci o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine u svrhu isplate plaća i ostalih naknada za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2015. godine za 15 vježbenika, odnosno asistenata u nastavi za rad s djecom s posebnim potrebama.