Na danas održanoj 32. sjednici Vlade Hercegbosanske županije razmatrano je i dano pozitivno mišljenje na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, Ureda za suradnju s međunarodnim organizacijama i institucijama i Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Branka Đapića s mjesta ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova, zbog isteka četverogodišnjeg mandata i Rješenje o oduzimanju čina generalnog inspektora Branku Đapiću, zbog razrješenja navedene dužnosti.
Slijedom navedenog, Vlada je Milana Juranića, dosadašnjeg načelnika sektora uniformirane policije, ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja policije, sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije, do imenovanja novog ravnatelja.

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna za period siječanj-rujan 2014. godine.

Točke pod rednim brojem 2, 3 i 7 iz najavljenog dnevnog reda odgođene su za jednu od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.