Vlada Hercegbosanske županije održala je danas svoju 31. sjednicu na kojoj je razmatrala i usvojila Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određivanju i ovlaštenju Ministarstva gospodarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „Ski Ivan“ d.o.o. Kupres, kao i Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije gospodarskog društva „Vran-Dukić“ d.o.o. iz Tomislavgrada na gospodarsko društvo „VE Gradina“ d.o.o. iz Tomislavgrada.

Usvojen je i u skupštinsku proceduru upućen prijedlog Odluke o proglašenju Javne ustanove Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“ Kovači b.b. Tomislavgrad, ustanovom od posebnog značaja u oblasti obrazovanja za Hercegbosansku županiju. Ovom Odlukom daje se suglasnost da se Javna ustanova „Nova Nada“ Kovači b.b. Tomislavgrad uvrsti u Proračun Hercegbosanske županije kao novi proračunski korisnik.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenje namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federaciji BiH.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpore općinama – vodoprivreda“ i Odluka o usvajanju Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti organima uprave Hercegbosanske županije za zaključivanje ugovora o zakupu prostorija, Odluku o odobravanju implementira projekt naziva „Razvoj okvirnog koncepta za europska mineralna ležišta“ – Minatura u vrijednosti od 41.875,00 eura Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije te Odluku o obustavljanju izvršenja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu.

Odlukama su odobrena financijska sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u sljedeće svrhe:
– 20.000,00 KM kao pomoć za realiziranje projekta predškolskog odgoja i obrazovanja na području Hercegbosanske županije koje resorno Ministarstvo provodi zajedno s UNICEF-om;
– 7.801,16 KM za isplatu razlike Domu zdravlja Livno i Tomislavgrad za obavljene liječničke preglede djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i
– 1.500,00 KM kao financijska pomoć NK „Sloga“ Prud za saniranje štete nastale uslijed svibanjske poplave.

Pored ovih Odluka Vlada je donijela Odluku o odobravanju 10.000,00 KM  Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Kupres kao financijsku pomoć za organiziranje „Dvadesete obljetnice oslobođenja Kupres“, održane 31. listopada 2014. godine u Kupresu, Odluku o odobravanju 15.000,00 KM Domu zdravlja Drvar kao financijska pomoć za kupnju peći za grijanje i Odluku o odobravanju 2.000,00 KM Crvenom križu općine Livno za provedbu programskih aktivnosti.