Na danas održanoj 30. sjednici Vlade Hercegbosanske županije usvojeno je i u skupštinsku proceduru upućeno Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

Razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2014. godinu. Prema ovom Programu iznos od 30.000,00 KM raspodijeljen je na 28 ekoloških udruga koje su zadovoljile kriterije iz Javnog poziva.

Usvojena je Odluka o imenovanju članova Vijeća za sigurnost prometa u Hercegbosanskoj županiji na razdoblje od četiri godine te Odluka o pokretanju postupka zajedničke Javne nabave kojom će se izabrati dobavljač za sukcesivnu isporuku robe u narednom periodu od godine dana.

Vlada je donijela niz odluka o odobravanju financijskih sredstava i to sljedećim redom:
– 14.000,00 KM Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije za rješavanje stambenog zbrinjavanja obitelji smrtno stradalog branitelja pokojnog Marka Šteke;
– 100.000,00 KM  Općini Livno kao financijska pomoć nižim razinama vlasti za potporu u realizaciji projekta rekonstrukcije Doma zdravlja Livno;
– 10.000,00 KM Dječjem vrtiću „Sunčev sjaj“ Livno za pomoć u radu Ustanove te
– 20.000,00 KM Općinama Hercegbosanske županije, Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije, Gospodarskoj komori Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2014. godine.

Razmatrani su i usvojeni Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Vlada je Rješenjem razriješila privremene članove Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i Rješenjem imenovala privremene članove istog Upravnog vijeća do okončanja postupka imenovanja novih članova na razdoblje od četiri godine.
Točke pod rednim brojem 2 i 3 iz dnevnog reda odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.