Danas je održana 29. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici je Vlada razmatrala i dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade, Stručnih službi Vlade, Službe za odnose s javnošću Vlade te Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o odobravanju 10.000,00 KM Udruzi građana Gorske službe spašavanja Livno za obuku i nabavu opreme.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ukupnome iznosu od 30.000,00 KM. Raspodjela sredstava udrugama građana provedena je sukladno provedenom Javnom pozivu pa je predviđeni iznos raspodijeljen na 9 udruga građana koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva.

Usvojena ja Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2014. godinu – grant kultura te Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmirenju obveza prema Sveučilištu Mostar.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 10.000,00 KM Dječjem vrtiću „Pčelice“ Livno kao pomoć za sanaciju štete nastale uslijed poplave 12. rujna 2014. godine i Odluku o odobravanju 10.000,00 KM Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč kao pomoć za rad ove ustanove.

Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama s područja Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 568.570,00 KM.