Vlada  Hercegbosanske županije je na današnjoj 28. sjednici dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, Ministarstvu gospodarstva te Ministarstvu financija.

Vlada je na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u iznosu od 30. 000,00 KM.

Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Odluku o prihvaćanju kreditnog zaduženja  Hercegbosanske županije prema Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog financiranja po osnovi IV Stand by aranžmana sa međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 1.534.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela Odluku o pokretanju procedure za izbor i imenovanje članova i zamjenika članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije. Donesenom Odlukom Ministarstvo pravosuđa i uprave objavit će Javni poziv za izbor i imenovanje članova na web stranici i oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije, te na oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave i oglasnim pločama pravosudnih institucija koji će biti otvoren 15 dana od dana objave.

Temeljem Kolektivnog ugovora iz 2010.godine kojeg je potpisala Vlada u prošlom sazivu između Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije, Vlada je danas donijela Odluku kojom se isplaćuje dug koji je definiran Sporazumom o isplati i načinu isplate razlike troškova prijevoza za 2011., 2012. i 2013. godinu.