Na  26. sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj dana 6. kolovoza 2014. godine Vlada je usvojila Plan prijema vježbenika/volontera VII. stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studija (VSS), Plan prijema vježbenika i volontera više školske spreme (VŠS) i srednje stručne spreme (SSS).

Vlada je zadužila Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih da zatraži od Agencije za državnu službu F BiH da raspiše natječaj za prijem 38 vježbenika i 32 volontera VII. stupnja stručne spreme (VSS), te da Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih raspiše natječaj za prijem 13 vježbenika i 13 volontera više stručne spreme i 11 vježbenika i 11 volontera srednje stručne spreme.

Donesena je Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 KM Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije potrebnih za nabavku specijalne policijske opreme.

Vlada je odobrila Upravi za pitanja branitelja Hercegbosanske županije financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za pokriće troškova organizacije obilježavanja Dana pobjede i sjećanja u Rujanima, kao i financijska sredstva u iznosu od 2.500,00 KM Zavodu za javno zdravstvo za potrebnu nabavu antirabičnog cjepiva (cjepivo protiv bjesnoće).