Danas je održana 26. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj su razmatrane i usvojene smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2016. godine, te je donesena Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Prema ovome Programu iznos od 392.700,00 KM, koji je predviđen u grantu za kulturu, raspoređen je na 49 kulturnih društava, odnosno muzeja i arhiva, škola, galerija i slično, koji na bilo koji način doprinose razvoju kulturnog značaja Hercegbosanske županije.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se daje suglasnost na operativni program potpore općinama i raspodjeli grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu gospodarskog razvoja za 2013. godinu. Sredstva za provođenje ovog programa predviđena su u Proračunu u ukupnome iznosu od 225.000,00 KM, a Ministarstvo će ih raspodijeliti sukladno udovoljenim kriterijima operativnog programa, odnosno nakon provedenog Javnog poziva i ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Točka pod rednim brojem 5 odgođana je za sljedeću sjednicu.