Na danas održanoj 25. sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđena Proračunom za 2014. godinu u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Sredstava za realizaciju ovoga Programa predviđena su u ukupnome iznosu od 350.000,00 KM, a realizirati će se prema postotku uplate „Opće vodne naknade“ i „Posebnih vodnih naknada“ općina Hercegbosanske županije iz prethodne godine.

Usvojena je Odluka o odobravanju 51.000,00 KM za sufinanciranje implementacije „Zeleni ekonomski razvoja-Institucionalizacija upravljanja energijom i akcijski plan za energetsku efikasnost u BiH“. Cilj projekta je da se utvrdi postojeće stanje zgrada javnog sektora u smislu potrošnje energije, mogućnosti i prioriteti za provođenje mjera energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, očekivane koristi za životnu sredinu i financijska ušteda, kao i doprinos sveukupnim strateškim koristima za javni sektor i za građane uopće. Okončanje ovoga projekta očekuje se do kraja travnja 2015. godina, a ukupna vrijednost iznosi 204.000,00 KM i u jednakim iznosima će ga financirati Vlada Hercegbosanske županije i UNDP.

Odlukama su odobrena financijska sredstva Crvenom Križu Hercegbosanske županije u iznosu od 7.000,00 KM i Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 34.100,00 KM za plaćanje kotizacije Županijskom nogometnom savezu za sve nogometne klubove u Hercegbosanskoj županiji.

Vlada je Odlukom dala suglasnost za dovršetak stambene zgrade A2 u Drvaru te donijela Odluku o osiguravanju i odobravanju 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve za potrebe osiguranja troškova stečajnog postupka neaktivnog gospodarskog društva „Delma“ d.o.o. iz Tomislavgrada.

Donesena je Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa za sve korisnike Proračuna za 2014. godinu u iznosu od 425,00 KM.