Danas je održana 25. redovna sjednica Vlade Hercegbosanske županije.
Nakon usvojenog Zapisnika sa 24. sjednice, Vlada je Odlukom dala suglasnost Upravi Civilne zaštite da krene u daljnju proceduru sklapanja ugovora s Udrugom građana Gorska služba spašavanja (GSS) o provođenju mjera zaštite i spašavanja na području Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća općine Glamoč o utrošku 10.000,00 KM u svrhu realizacije projekta u oblasti infrastrukture za 2012. godinu. Sredstva su prema Projektu realizirana za rekonstrukciju cjevovoda kod tvornice Glama.

Usvojena je Odluka o raspodijeli poticajnih sredstava gospodarskim društvima drvoprerađivačke industrije za sufinanciranje-certificiranje djelatnosti i proširenja tržišta – izvoza. Prema ovoj Odluci iznos od 87.518,00 KM raspoređen je na 18 gospodarskih društava s područja Hercegbosanske županije.

Vlada je prihvatila Izvješće o provedenom postupku nabavke besplatnih udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije za školsku 2013./2014. godinu.

Donesena je Odluka o usvajanu Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom za 2013. godinu. Sredstva za realizaciju Programa planirana su u ukupnome iznosu od 350.000,00 KM, a raspodjela sredstava izvršena je prema postotku uplate opće vodne naknada i posebnih vodnih naknada u Proračun Hercegbosanske županije za prethodnu 2012. godinu.

Vlada je usvojila mjere koje bi se trebale poduzeti za poboljšanje stanja u zdravstvu u Hercegbosanskoj županiji, te je na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje produžila postojeću privremenu Listu lijekova do 31. prosinca 2013. godine jer je odabir dobavljača za opskrbu lijekova koji se mogu propisati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranje još u tijeku.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova usvojena je Uredba o osiguranju određenih osoba i objekata u Hercegbosanskoj županiji, te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i visini naknade za rad u posebnim uvjetima policijskih službenika MUP-a Hercegbosanske županije.

Vlada je danas donijela Odluku o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Škadimovac“ općina Glamoč metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.
Točke pod rednim brojem 8 i 11 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.