Danas je održana 24. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj su donesene četiri Odluke iz oblasti koncesija u Hercegbosanskoj županiji i to sljedećim redom:
Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije s tvrtkom „SOLBUS“ d.o.o. Livno za izgradnju solarnih parkova za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Ćaić“, Bila (Brda) i Golinjevo-Miši (Tušnica)“, općina Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji;
Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku s tvrtkom VJETROELEKTRANE d.o.o. Glamoč za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima „Slovinj i Dževa“, općina Glamoč, davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva;
Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku s tvrtkom L.U.N.A. d.o.o. Tomislavgrad za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima „Tušnica“ i „Velika Ljubuša“, općina Tomislavgrad, davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva;
Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku s tvrtkom WILD WIND d.o.o. za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu “Budina kosa, općina Glamoč, davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva.

Vlada je na današnjoj sjednici ovlastila Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša da u njeno ime, kao nositelja pripreme Plana, zaključi Ugovor o izradi preostalog dijela Prostornog plana Hercegbosanske županije s odabranim ponuđačem Javnom ustanovom „Novi urbanistički zavod Republike Srpske“ Banja Luka.

Usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa riznice Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o izradi karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u fazama na prostoru Hercegbosanske županije, Odluka o radnim mjestima namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada, te Odluka o imenovanju Školskog odbora Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna.

Na zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje djelatnicima škola u Hercegbosanskoj županiji koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu resornog Ministarstva u ukupnome iznosu od 24.761,85 KM.

Vlada je donijela Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava – Kapitalna potpora – Županijska bolnica Livno utvrđenog Proračunom za 2013. godinu, te donijela novu Odluku kojom će se predviđana sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000, 00 KM realizirati putem sljedećih Projekata;
– projekt nabave opreme „Nabava sterilizacije“;
– projekt toplifikacije Županijske bolnice Livno – nabava robe toplinske energije uz stvaranje uvjeta za priključenje na toplovodni sustav
– projekt izvođenja radova na kirurškom bloku.

Usvojena je i Odluka o odobravanju Operativnog programa potpora sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2013. godinu.