Na današnjoj 23. sjednici Vlada je odlukama Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije usvojila tri programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Prvi Programa odnosi se na raspodjelu sredstava tekućih transfera za sufinanciranje projekata ekoloških udruga. Ovdje je nakon provedenog Javnog poziva, Povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva, iznos od 30.000,00 KM raspodijelilo na 35 ekoloških udruga s područja županije.

Drugi Program odnosi se na raspodjelu proračunskih sredstava kao potpora općinama Hercegbosanske županije za sanaciju i uklanjanje divljih deponija.
Predviđeni iznos od 28.000,00 KM maraka raspoređen je na sljedeći način
– Općini Livno 6.300,00 KM
– Općini Tomislavgrad 4.800,00 KM
– Općini Glamoč 4.300,00 KM
– Općini Kupres 4.300,00 KM
– Općini Drvar 4.300,00 KM
– Općini Bosansko Grahovo 4.000,00 KM

Treći Program odnosi se na raspodjelu sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine. Ministarstvo je uputilo poziv svim općinama Hercegbosanske županije da dostave projekte i imenovalo Povjerenstvo za utvrđivanje Programa raspodjele proračunskih sredstava. Ukupan iznos od 42.000,00 KM predviđen za ovaj Program jednako je raspoređen za svih šest općina.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstva Zavod za zdravstveno osiguranje do okončanja postupka nove Privremene liste lijekova, a najduže do 30. rujna 2013. godine.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu gospodarskog razvoja za razdoblje od 01. siječnja 2012 godine do 31. prosinca 2012. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlade je donijela Odluku o razrješenju i Odluku o imenovanju novog školskog odbora u srednjoj školi „Kupres“ iz Kupresa.
Ministar Mario Lovrić podnio je danas Izvješće Vladi o stanju sigurnosti na području MUP-a Hercegbosanske županije za prvo polugodište 2013. godine.