Danas je održana 22. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je dana suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove.

Prema Izvješću Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije, Vlada je prihvatila preporuku predsjednice ovoga povjerenstva Ljiljane Marelja i JU „Novi Urbanistički zavod RS“ Banja Luka prihvatila kao najpovoljnijeg ponuđača za nastavak izrade preostalog dijela Prostornog Plana za područje naše županije.

Dana je suglasnost Upravi za ceste Hercegbosanske županije da krene u proceduru dodjele uredskog prostora za smještaj i rad navedene Uprave, u prizemlju novoizgrađene zgrade za stradalnike Domovinskog rata na adresi Centar II bb, u Livnu, koja je u vlasništvu Vlade Hercegbosanske županije.
Isto tako, Uprava za ceste Hercegbosanske županije uputila je Vladi zahtjev za osiguranje financijskih sredstava za dovršetak projekta izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste Prolog-Vaganj, te drugih županijskih/regionalnih cesta. Na temelju toga Zahtjeva, Vlada je donijela  Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo financija da, sukladno svojim mogućnostima. pokuša osigurati nedostajuća sredstva.

Na Zahtjev općinskog načelnika Kupres, Perice Romića, Vlada je prihvatila platiti troškove ekshumacije masovne grobnice Ogledala-Kukavice u Kupresu, u ukupnome iznosu od 15.850,00 KM.

Vlada je prihvatila Izvješće Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije po provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroprkova u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije tvrtkama:
– „L.U.N.A.“ d.o.o. Tomislavgrad za lokalitete „Tušnica“ i „Velika Ljubuša“ u općini Tomislavgrad
– „WILD WIND“ d.o.o. Livno za lokalitet „Budina kosa“ u općini Glamoč; i
-„VJETROELEKTRANE“ d.o.o. Glamoč za lokalitete „Slovinj“ i „Dževa“ u općini Glamoč.
Tim u svezi donesena je i Odluka kojom se ovlašćuje Povjerenstvo za koncesije da provede postupak pregovora s ponuđačima o svim segmentima dodjele koncesije, te Vladi pripremi i dostavi na uvid prijedlog ugovora o dodjeli koncesije za sve navedene tvrtke.

Vlada je danas donijela Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa u iznosu od 475,00 KM za sve uposlenike korisnike Proračuna Hercegbosanske županije. Ova naknada uposlenim u pravosudnim institucijama Hercegbosanske županije biti će isplaćena prema Zakonu o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u F BiH.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa donesene su odluke o razrješenju, te odluke o imenovanju članova školskih odbora slijedećih škola: Gimnazije Livno, Gimnazije Marka Marulića Tomislavgrad, SSŠ Tomislavgrad i Srednje škola Drvar. Ovom Ministarstvu je usvojen Program transfera financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2013.-2014. godinu u ukupnome iznosu od 300.000,00 KM, te Program transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je danas usvojila dva Programa utroška sredstava tekućih transfera i to:
– Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji u ukupnome iznosu od 1.000.000,00 KM, i
– Subvencije za veterinarstvo u iznosu od 100.000,00 KM.

Danas su usvojena i tri programa utroška sredstava planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2013. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Riječ je o Programu utroška sredstava Kapitalnih potpora za zdravstvo, odnosno potpora Županijskoj bolnici u Livnu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Ova sredstva namijenjena Županijskoj bolnici koristiti će se za izgradnju kirurškog bloka. 500.000,00 KM, namijenjena su za potporu zdravstvenim institucijama u Hercegbosanskoj županiji ,a 2.830.000,00 KM za Program „Tekući transferi-potpore“.

Ministarstvu gospodarstva je usvojen Program utroška sredstava u svrhu potpore neprofitnim organizacijama u ukupnome iznosu od 250.000,00 KM.
Prema ovome Programu sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:
– Agenciji za privatizaciju 130.000,00 KM
– Gospodarskoj komori 90.000,00 KM; i
– ostalim neprofitnim organizacijama u Hercegbosanskoj županiji 30.000,00 KM.

Danas je usvojena i Odluka o popisu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije-generička imena.