Jučer je, 25. lipnja, na poziv načelnika Ivana Vukadina u Tomislavgradu održana 21. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.  Preuzimanjem dužnosti u sadašnjem sazivu Vlada je izrazila želju da bude mobilna, a kako je prva inicijativa za održavanje takve sjednice stigla iz Tomislavgrada članovi Vlade se nadaju kako će ovo biti primjer i dugim općinama županije, a ujedno prilika za što boljim upoznavanjem problematike sa kojom se susreću lokalne zajednice i prilika za bližu suradnju načelnika i Vlade.

Na sjednici Vlade razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenos“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale potpore pojedincima – Porodiljni dopust, Novčana pomoć invalidnim osobama utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu  u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 2.530.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Vlada je razmatrala je i usvojila prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno u iznosu od 750.000,00 KM, predviđenih za kapitalne programe i projekte za izgradnju kirurškog bloka Županijske bolnice dr. fra. Mihovil Sučić u Livnu.

Vlada je sukladno Odluci Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  donijela Odluku o razvrstavanju javnih cesta u lokalne i gradske ulice koja će se primjenjivati od 15.11.2014.godine.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija sa  L.U.N.A. d.o.o. Tomislavgrad na novog koncesionara F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad, koja se odnosi na lokacije Velika Ljubuša i Tušnica.

Razmatrana je i usvojena na prijedlog Ministarstva gospodarstva Odluka o usvajanju operativnog Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2014.godinu, kao poticaj industrijskoj proizvodnji obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu u iznosu od 175.000,00 KM.

Donesena je Odluka o razrješenju Dinka Periše sa mjesta ravnatelja Gimnazije Livno zbog isteka mandata,  te je Vlada dala suglasnost na odluku Školskog odbora Gimnazije Livno o imenovanju Sanele Popović, profesorice hrvatskog jezika i književnosti, na mjesto ravnateljice Gimnazije Livno na period od 4 godine.

Vlada je donijela odluku kojom se omogućuje djelatnicima JP Tušnica nesmetano izdavanje i ovjeravanje zdravstvenih knjižica u područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje do okončanja postupka pravno statusne transformacije društva ili najduže do 31.12.2014.godine.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ kojom se pored Domova zdravlja dodaje i Županijska bolnica dr. fra. Mihovil Sučić u Livnu.