Na 20. sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj u srijedu, 18.lipnja, razmatran je i prihvaćen Akcijski plan u oblasti invalidnosti Hercegbosanske županije za period 2013.-2016. godine. Cilj ovog Akcijskog plana je postizanje potpunog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu kroz predviđene oblasti pristupačnosti, obrazovanja, podrške u samostalnom življenju te osobnu asistenciju. Akcijski plan je početak ugradnje zakona, a kroz administrativni dio se poduzimaju mjere i sredstva kojima se raspolaže, tako su Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo rada zdravstva socijale skrbi i prognanih, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa  poduzeli određene korake i nastavljaju u pravcu realizacije aktivnosti predviđenih Akcijskim planom.

Razmatrano je, usvojeno i u Skupštinsku proceduru upućeno Izvješće o radu Županijskog javnog pravobranitelja za period od 1.1.2013. do 31.12.2013.godine.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31.prosinca 2013.godine. Kako do sada nije bilo u praksi, Vlada je dala odluku da se Elaborat objavi u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.  

Na sjednici je razmatran, usvojen i u Skupštinsku proceduru upućen Nacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji. Donošenjem ovog zakona s obzirom na financijsku situaciju prisutnu i u našoj županiji, udžbenici se ne bi  morali nabavljati svake godine nego bi oni vrijedili 5 godina, što bi ujedno bila ekonomska pomoć roditeljima. Također će se donošenjem zakona zajedno sa općinama raditi na nabavci udžbenika za škole, tako da se osiguraju besplatni udžbenici za 9 godišnje školovanje. Ovim Zakonom će se definirati izbor, nabava i tiskanje udžbenika za nakladnike od kojih će se nabavljati udžbenici. 

Na prijedlog Ministarstva rada zdravstva socijalne skrbi i prognanih, Vlada je dala suglasnost na imenovanje privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijske potpore Udruzi „Stećak“ iz Tomislavgrada za organizaciju manifestacije pod nazivom „Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske“ koja će se održat 28. lipnja u Tomislavgradu. Dana je i suglasnost za odobravanje financijskih sredstava u iznosu od 41.400.00 KM Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva na ime ne realizirane potpore u 2013.godini, sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka.

Razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije. Vlada je Rješenjem na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave imenovala Povjerenstvo za provedbu istog.

Također, Vlada je usvojila više uredbi u svezi sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima tako su usvojene/i:

– Uredba o utemeljenju stegovnog vijeća
– Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
– Uredbu o načinu vođenja liste prekobrojnih državnih službenika i jedinstvenim kriterijima, pravila u postupku upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika s liste prekobrojnih.
– Uredba o izboru, sadržaju poslova, uvjetima i načinu rada medijatora državne službe Hercegbosanske županije.
– Uredbu o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji.
– Uredba o registru državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
– Odluka o davanju suglasnosti na provođenje intervjua u postupku izbora i prijema državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
– Prijedlog Etičkog kodeksa za državne službenike i namještenike u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Donošenjem ovih podzakonskih akata vezanih za provođenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima stvoreni su preduvjeti za daljnje aktivnosti za raspisivanje javnih natječaja za prijem vježbenika u županijska tijela uprave.

Usvojen je i prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava za specijalne izdatke Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, pravilnik stupa na snagu 1.1.2015.godine.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o javnom pozivu, kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata udruga građana iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije. Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Izdaci za raseljene osobe“ usvojena je i Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“  utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2014.godinu.