27.06.2013. godine održana je 20. sjednica na kojoj je Vlada Hercegbosanske županije usvojila program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2013. godinu u Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a. Između ostalog odobreno je 150.000 KM za rad Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, zdravstvenu zaštitu i osiguranje sanitetskog materijala i lijekova 150.000 KM, jednokratne pomoći po zahtjevima 145.000 KM, stambeno zbrinjavanje 600.000 KM.

Vlada je također odobrila 36.000 KM općinama Hercegbosanske županije za organiziranje, opremanje i obuku vatrogasnih pristojbi.           

Vlada je razmatrala Preporuke Federalne Uprave civilne zaštite za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja s težištem na zaštiti od požara te donijela Zaključke za provođenje tih preporuka.

Također je razmatrala nacrt Zakona o šumama i prednacrt Zakona o javnim okupljanjima te su Zakoni upućeni u skupštinsku proceduru.

Vlada je dala suglasnost na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih i regionalnih cesta u 2013. godini. Planirana sredstva za ovu namjenu su 3, 090.000 KM.
Na prijedlog OSCE-a Vlada je usvojila Projekt razvoja županijske uprave. Ovaj plan sadrži niz aktivnosti koje će se poduzeti u periodu siječanj-prosinac 2013. godine s ciljem poboljšanja odabranih područja – županijske uprave.

Rudniku ugljena „Tušnica“  Vlada je odobrila 74.000 KM u prevladavanju poteškoća poslovanja, a u svrhu pokretanja i nastavka kontinuiranog procesa proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga.

Vlada je dala suglasnost na imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad dr. Ivana Bagarića.

Donesena je odluka o dodjeli poticajnih sredstava gospodarskim društvima drvno-prerađivačke industrije za sufinanciranje certificiranja djelatnosti i proširenja tržišta plasmana proizvoda.

Također je imenovano povjerenstvo za nabavku udžbenika za I. razred devetogodišnjeg obrazovanja za školsku 2013-2014 godinu.