Na danas održanoj 19. sjednici Vlade Hercegbosanske županije, razmatran je prednacrt Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije. Isti je usvojen u formi nacrta i upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatran je, usvojen i u skupštinsku proceduru upućen i prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije. Izmjene i dopune ovoga Zakona odnose se na članak 28. stavak 4. koji govori o uvjetima koje potencijalni kandidati za poziciju policijskog komesara trebaju ispunjavati, a izmjenama i dopunama ovoga članka želi se proširiti lista potencijalnih kandidata za ovu poziciju.

Razmatran je i Odlukom o davanju suglasnosti usvojen Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta za 2014. godinu Upravi za ceste Hercegbosanske županije. Prema ovome Planu i programu, ukupno ulaganja u cestovnu infrastrukturu u Hercegbosanskoj županiji u 2014. godini trebala bi iznositi 8.045.000,00 KM. Realizacija ovih sredstava ovisiti će prvenstveno o izvršenju planiranih prihoda u Proračunu za 2014. godinu i o pravovremenom ugovaranju i dinamici radova. Značajan dio planiranih sredstava su kreditna sredstva koja Vlada Hercegbosanske županije planira osigurati kreditnim zajmom u iznosu od 5.000.000,00 KM Upravi za ceste u 2014. godini.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o osnutku i ustrojstvu Županijskog stožera civilne zaštite.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2013. godinu i Izvješće o izvršenju plana Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine.

Usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko – invalidsko osiguranje djelatnicima osnovnih i srednjih školam Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 12.989,19 KM. Ovim sredstvima uplatiti će se doprinosi za MIO za razdoblje od 1. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1993. godine djelatnicima škola Hercegbosanske županije koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Donesena je donijela Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.185,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije, u školskoj 2013./2014. godini. Ovim iznosom Ministarstvo će 679 maturanata srednjih škola sponzorirati sa 15 KM po maturantu.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor jednog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Rješenjem je razriješila članove Upravnog vijeća ovoga zavoda i drugim Rješenjem imenovala nove privremene članove ovoga Upravnog vijeća, na razdoblje od 90 dana. Razlozi smjene članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje su činjenica da je Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 17. travnja 2014. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda ove zdravstvene institucije, uz uvjet da se predloženom Planu izvrše određene preraspodjele, odnosno korekcije. S tim u svezi, na istoj sjednici Vlada je donijela i Zaključak kojim je zadužila Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje, da u skladu s predloženim mjerama, sačini novi prijedlog i kao takvog ga u roku od 15 dana dostavi Vladi. Budući da isti nisu postupili sukladno Zaključku Vlade, odnosno izvršili određene preraspodjele i korekcije na predloženi Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada je danas ovim Rješenjem razriješila članove Upravnog vijeća i imenovala nove privremene članove te donijela Odluku o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka razrješavanja statusa neaktivnog gospodarskog društva „Delma“ d.o.o. Tomislavgrad.